Rekrutteringsvåpen

EIDSVOLL VERK SKYTTERLAG får 97757 kroner til utlånsrifler

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?