Reparasjon av ballbinge på Hornnes skole

FAU HORNNES BARNESKOLE får 122000 kroner til å utbedre ballbinge

I stedet for å kjøpe nytt skal ballbingen utbedres og repareres for igjen å kunne bli et trygt samlingspunkt for skolens elever og barn i nærområdet.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?