Reparasjon av bru

Lokal Agenda 21-Forumet i Ski får 255.000 kroner til reparasjon av gammel steinhvelvingsbru langs Den Fredrikshalske Kongevei.

Forumet ble etablert i 1998 med bakgrunn FNs miljøkonferanse i Rio. Deres motto er tenke globalt – handle lokalt. De arbeider for en bærekraftig utvikling i Ski kommune.

Forumet ønsker å legge til rette for tursti mellom Langhus og Hebekk i Ski kommune. Den planlagte traseen vil gå langs gamle veier som Den Fredrikshalske Kongevei hvor en reparasjon er nødvendig for å stanse videre forfall og gjøre veien tilgjengelig for turbruk.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?