Reparasjon av fredet dampskip

Norsk Veteranskibsklub fikk 300.000 kroner i 2017 til reparasjon av dampkjele.

DS Børøysund ble fredet av Riksantikvaren i 2014 og har fremdeles sin originale kullfyrte skottekjele med original dampmaskin. Den er et levende maritimt kulturminne som brukes som passasjerbåt.

For at den skal kunne brukes aktivt er det store behov for reparasjon av dampkjelen. Reparasjonen blir utført etter antikvariske prinsipper og i nært samarbeid med Riksantikvaren.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?