Reparere og oppgradere lekeplassen

BASKERUDBERGET GRENDELAG får 50 000 kroner til oppgradere lekeplassen

Ved å oppgradere og vedlikeholde lekeplassen, ønsker Baskerudberget Grendelag å skape en sikrere og mer attraktiv møteplass for både lokale innbyggere og barnehagen ved Sundvollen Oppvekstsenter. Arbeidet vil innebære utskifting av utdaterte lekeapparater og vedlikehold av de som fremdeles kan benyttes. Grendelaget legger ned en stor dugnadsinnsats.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?