Respektløkka

Grorud IL og Vålerenga fotball får 243.000 kroner til utstyr til Respektløkka.

Forbildeprosjektet er et samarbeid mellom Grorud IL og Vålerenga Fotball for å bedre oppvekstsvilkårene for barn og unge i bydel Grorud og Gamle Oslo. De ser med bekymring på at mange unge ikke når den anbefalte mengden fysisk aktivitet hver dag. Deltakelse i organisert idrett kan være vanskelig for familier i området med dårlig økonomi. Som en del av Forbildeprosjektet har de derfor startet aktivitetsprogrammet “Respektløkka” som arrangeres to ganger i uken i hver av bydelene, hele året. Her ønsker de å tilby aktivitet til de som ikke har mulighet eller økonomi til å delta i annen organisert aktivitet. De ønsker å skape idrettsglede, og gi barn og unge et bredt spekter av ulike aktiviteter ledet av utvalgte forbilder.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?