Restaurering av Arbeidertunet

LILLEAKER SAMVIRKENDE ARBEIDERFORENINGER (LSA) fikk 90 000 kroner til forprosjekt før restaurering av bygg i 2024

Lilleaker Samvirkende Arbeiderforeninger (LSA) ønsker å sette i stand Arbeidertunet for arrangementer og aktiviteter som kurs, fritidsaktiviteter, bursdagsfeiringer for barn og til utleie. Før de kan sette i gang, ønsker de å gjennomføre en historisk og arkitektonisk analyse av bygget, for å synliggjøre hvilke bygningsmessige, kulturelle og materialmessige verdier som skal vektlegges i det videre arbeidet. Forprosjektet skal også resultere i en vedlikeholdsplan. LILLEAKER SAMVIRKENDE ARBEIDERFORENINGER (LSA) har fått tildelt 90 000 kr til forprosjekt før restaurering av bygg.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?