Restaurering av bru

Per Idar Vingebakken fikk 220.000 kroner i 2016 til antikvarisk istandsetting av Skjærenbrua.

(Foto: Per Idar Vingebakken)

Skjærenbrua ligger i et attraktivt turområde på Totenåsen og det er i følge kultursjefen i Østre Toten i allmenhetens interesse at brua blir ivaretatt som kulturminne.

Dette er ei tørrmurt steinhvelvsbru fra 1700-tallet og er en del av kongeveien over Totenåsen.

Ei restaureringsgruppe vil sette i stand brua og tilrettelegge området rundt for besøk med sittebenker og bord, informasjonstavle med opplysninger kulturmiljøet rundt.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?