Restaurering av Filtvet Fyr

Filtvet Fyrs venner får 300.000 kroner til restaurering og utbedringer av fyret

Filtvet fyr har status som nasjonalt kulturminne. Fyret benyttes av foreninger og lag til arrangementer som utstillinger og foredragskvelder.

I tillegg til å skape aktivitet i lokalsamfunnet, sikrer det tilgjengelighet til strandsonen og er på sikt planlagt å inngå i Kystled Oslofjord.

Filtvet Fyrs venner får 300.000 kroner av Sparebankstiftelsen DNB til restaurering og utbedringer av fyret.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?