Restaurering av finneplass

ØSTANTE får 230000 kroner til restaurering og tilgjengeliggjøring av finneplassen Lukashytta

Østante er en turlag for innbyggerne i Rømskog kommune. Formålet er å tilrettelegge for friluftsliv i de øde skogsområdene i bygda, i grensetraktene mot Sverige. Foreningen drives frivillig, og får nå støtte til å restaurere hovedhuset på finneboplassen Lukashytta. Dette er den eneste plassen av sitt slag i Østfold som fortsatt har intakte hus. Samtidig gjøres huset om til overnattingssted, åpent for alle som låner nøkkel av foreningen. Fylkesantikvaren i Østfold har også bidratt til restaureringen .

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?