Restaurering av gangbro

Fyresdal kommune fikk 50.000 kroner i 2015 til restaurering av gangbro i kulturminneløype.

I tilknytning til Moiseberg Gruver er det etablert en kulturminnesti, som informerer om gruvedrifta og funnene i området. Det er mange som har lagt ned dugnadsinnsats i prosjektet og når løypa står ferdig vil den innby til både formidling og fysisk aktivitet.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?