Restaurering av Heer Grendehus

HEER GRENDEHUS SA får 350000 kroner til oppgradering av grendehuset

Gjennom dugnadsarbeid og private innskudd ble grendehuset satt opp på starten av 1980-tallet, og har siden vært drevet som samlingssted for alle på Heer. Mange aktiviteter og mye bruk gjør at bygget i dag har et stort vedlikeholdsetterslep. En nødvendig rehabilitering skal sikre at huset fortsatt kan være et samlingssted for små og store innbyggere på Heer.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?