Restaurering av kalkovn

ASKER OG BÆRUM HISTORIELAG fikk 250.000 kroner i 2019 til istandsetting av kalkovn.

Historielaget ble stiftet i 1952 og har 900 medlemmer. Et av deres prosjekter er restaurering av en kalkovn fra 1557.

Kalkbrenning var tidligere utbredt i Asker og Bærum, og teknikken var trolig kjent i området fra rundt år 1100. Distriktet hadde rike forekomster av velegnet kalkstein, og mange gårder hadde egne kalkovner.

Kalkovnen på Ringi skal nå settes i stand og brukes til undervisning og historieformidling.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?