Restaurering av kulturminne

Ski Historielag sammen med Ski- og omegn Forsvarsforening får 105.000 kroner til restaurering av telthus og kultursti.

Historielaget og Forsvarsforeningen har begge som formål å formidle lokalhistorie og å bidra til å bevare lokale kulturminner. De har slått seg sammen for å restaurere telthuset fra 1710, som står ved Kråkstad middelalderkirke. Samtidig skal de etablere en kultursti med mål om å gi barn og unge i Kråkstad et forhold til den nære lokalhistorie.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?