Restaurering av låve på timeplanen

Snertingdal skole fikk 100.000 kroner i 2013 til materialer og arbeid med restaurering av en bevaringsverdig låve.

Elevene tar arbeidslivsfag på tiende trinn. (Foto: Marit Fagnastøl)

Med gamle håndverksteknikker har elevene på Snertingdal ungdomsskole restaurert den gamle låven gjennom høsten 2016. Siste hånd på verket var å male låven rød – og malingen laget de selv!

Lokale håndverkere og folk med kunnskap om gamle bygningstradisjoner har bistått med kunnskap om restaurering.

(Film av: Mats Muri)

Låven ligger på småbruket Kjenset, som grenser inn mot skolen, og som er eid av Gjøvik kommune.

– Vi hadde en gammel flott låve. En av de som står der litt uberørt av tidens tann. Vi tenkte at denne må vi gjøre noe med, og at her kan elevene lære om restaureringsprinsipper, om gammel byggeskikk og gamle bygningsteknikker, sier Lars Ligaarden, primus motor for prosjektet og tidligere rektor på Snertingdal skole.

Han innhentet en tilstandsvurdering og kostnadsoverslag og sendte søknad til Sparebankstiftelsen DNB om støtte til restaureringen. Her skrev han hvordan de tenkte seg prosjektet, at elevene skulle være med å restaurere den gamle låven, og at det skulle involvere opplæring i gamle håndverksteknikker.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?