Restaurering av murene på Feiring Jernverk

Feiring Jernverks Venner får 200.000 kroner i 2014 til å restaurere murene på jernverket.

Feiring jernverk viser på en unik måte hvordan et jernverksområde var oppbygd. Kulturminnet består av murene, så uten murer, intet kulturminne. Venneforeningen legger ned en betydelig frivillig dugnadsinnsts: De har finansiert utredning om kulturminnets historie, holdt verksområdet i hevd, gjort St. Pauls gruve til besøksgruve hvor de tar i mot skoleklasser gjennom Den kulturelle skolesekken, de har økt tilgjengeligheten ved vegbygging, stimerking og informasjon. De har gjennom gaver finansiert og gjennomført gjenreisinga av Carsten Ankers lysthus (bolig og representasjonssted) på verket. 

Venneforeningen har lenge hatt til hensikt å restaurere murene på jernverket. Arbeidet skal utføres av fagfolk, men foreningens medlemmer vil bidra som håndtlangere og bistå med frakt.

Andre tildelinger til Feiring Jernverk

Tilgjengeliggjøring av gruva ved Feiring Jernverk

Feiring Jernverk

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?