Restaurering av Ramstadstua

RAMSTADÅSEN VELFORENING får 318667 kroner til restaurering

Ramstadåsen velforening er en ung velforening etablert sommeren 2020. De disponerer store fellesarealer, som er regulert til lekeplasser, ballplasser, turdrag, og ikke minst Ramstadstua. Ramstadstua er en gammel husmannsplass fra gården Ramstad og er bygd en gang mellom 1675-1699. Ramstadstua ligger i Åsgreina, i skogkanten like nord for innkjøringa til gården. Huset står, men låven og fjøset er revet. Velforeningen får støtte til restaurering som krever kompetanse innen bygningsvern og tradisjonshåndverk. De ønsker å formidle stedets historie med skilting og andre tiltak.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?