Restaurering av ruinrester

Oppegård Historielag (Gjersjøelva natur- og kulturpark) får 500.000 kroner til restaurering av ruinrester.

Samarbeidsprosjektet skal formidle historien om Ljangodset og legge til rette for rekreasjon og friluftsliv. En dugnasgjeng i GNK har i to år arbeidet med å rydde bort krattskog i et stort område for å få frem stier, bed, terrasser og synliggjøre mest mulig av barokkanlegget fra 1700-tallet. Nå ønsker de å restaurere ruinrestene etter hovedhuset på Stubljan som brant i 1913. Det er mange tusen mennesker som strømmer til området for å bade, gå turer og fiske, og ruinrestene står sentralt i parken og ødelegger helhetsinntrykket.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?