Restaurering av Svenner Fyr

Sparebankstiftelsen DNB ga 350.000 kroner i 2006 til restaurering av Steinshuset på Svenner Fyr.

Svenner Fyr er etter at fyret ble nedlagt blitt en turistmagnet. Flere titallstusener besøker fyret hvert år, og det går rutebåt med turister dit hver sommer. I de senere år er det lagt ned mange dugnadstimer av frivillige på å restaurere fyret. Nå er det steinhuset som står for tur.

Sparebankstiftelsen DNB gir 350.000 kroner til restaurering av Steinshuset, slik at Svenner Fyr får utvidet sin overnattingskapasitet til glede for allmennheten.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?