Restaurering av Tollerodden

Stiftelsen Tollerodden fikk 4 millioner kroner i 2015 til omfattende restaurering av Colin Archers barndomshjem på Tollerodden i Larvik.

Tollerodden og parkområdet er et samlingssted for aktiviteter i Larvik.

I snart 15 år har en ivrig dugnadsgjeng lagt ned tusenvis av dugnadstimer for å istandsette eiendommen. De har fokusert på å ta i bruk gamle håndverkstradisjoner og på å overføre gammel kunnskap til nye generasjoner. Folk i alle aldre er med på dugnadsinnsatsen og det er skapt et miljø med sterkt samhold rundt prosjektet.

Hagen rundt huset blir brukt av øvrige Larvik-innbyggere som rekreasjonsområde og Stiftelsen Tollerodden arrangerer med jevne mellomrom åpne dager og andre typer aktiviteter.

Tollerodden ønsker å “verne gjennom bruk” og får støtte til omfattende arbeider i en fireårsperiode. De skal sette i stand hovedhusets tak og fullføre resterende innendørs restaurering. Videre skal de utvikle et bygningsarkeologisk arkiv som dokumenterer mye av arbeidet som har blitt gjort. I tillegg skal de gjøre arbeid på “krabbedammen”.

Tidligere tildelinger

Rekonstruering av hagen (2014)

Istandsettelse av Rom 107 (2011)

Restaurering av Tollerodden (2006)

Restaurering av Tollerodden (2004)

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?