Restaurering av Torås Fort

INTERESSEGRUPPEN FOR TORÅS FORT fikk 400.000 kroner i 2019 til restaurering.

Fortet er et Vestfolds største og mest intakte krigsminne fra andre verdenskrig. Det eies av kommunen, og vedlikeholdes på dugnad.

Enkelte deler er i forfall og initiativtakerne ønsker å utføre større restaureringarbeid. Når dette er utført vil lokalene være til disposisjon for forskjellige organisasjoner i lokalmiljøet.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?