Restaurering av vannrenne

Foreningen Kjerratmuseet får 21.000 kroner til restaurering av renne.

Museet er et kultur- og naturhistorisk museum for Åsa i Ringerike kommune, hvor formålet er å samle inn, bevare, forske og formidle kultur og naturhistorisk materiale, som kan belyse Åsas historie fra de tidligste tider til i dag. Et vannhjul med en diameter på 8 meter er noe av bygningsmassen som er bygd opp igjen. I tilknytning til dette er det en 110 meter lang vannrenne som overfører driftsvann til vannhjulet. Denne vannrenna trenger membran for å redusere vedlikeholdsbehovet og for å øke dens varighet.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?