Restaureringsplan for sjøørretbekker

REDDVILLAKSEN fikk 125 000 kroner til utarbeidelse av restaureringsplan for Agnesbekken, Foldvikbekken og Lundsbekken i 2024

Prosjektet har som formål å engasjere studenter fra Universitetet Sørøst-Norge til å utarbeide en restaureringsplan for Agnesbekken, Foldvikbekken, og Lundsbekken. Dette inkluderer kartlegging av områder for å forbedre oppvekst- og gyteforhold for sjøørret og laks, etablering av en plan for reintroduksjon av kantvegetasjon, og produksjon av en overvåkningsplan. Reddvillaksen har fått tildelt 125 000 kroner til utarbeidelsen av restaureringsplanen.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?