Rett eller galt

Advokatforeningen har fått støtte til skoleprosjektet “Rett eller galt”.

Niende klasse på Stav skole på Romerike prøvde ut undervisningsopplegget i 2009 (Foto: Sverre Chr. Jarild).

Siden 2008 har Advokatforeningen driftet skoleprosjektet “Rett eller galt”. Gjennom selv å spille rollene i en rettssak får skoleelever landet rundt muligheten til å lære om rettsvesenet og reflektere rundt etiske valg, skyld og straffedilemmaer.

Elevene som deltar i prosjektet jobber med en rettsak de selv har valgt, og får tildelt ulike roller som aktor, forsvarer, dommer, tiltalt, fornærmet eller vitne. En advokat kommer til skolen og gir veiledning underveis i rettsaken, og sammenligner til slutt elevens dom med den reelle dommen som rollespillet bygger på.

Prosjektet bidrar til at elevene trenes i å ta riktige valg, blir bevisstgjort hva som er straffbart, hvordan spørsmål om skyld og straffutmåling behandles og hva som er etisk uforsvarlig.

Tildelinger

Advokatforeningen fikk 1,5 millioner kroner til skoleprosjektet i 2007, og fikk 1,5 millioner kroner i 2015 til videreføring av skoleprosjektet “Rett eller galt”.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?