Riddarspranget 2021

FORENINGEN RIDDERSPRANGET får 100000 kroner til Spelet om Riddarspranget 2021

Spelet bygger på sagnet om Ridderspranget fra 1300 tallet. Ridder Sigvat fra Vang i Valdres dro på bruderov i Vågå, der han røvet den vakre «Skårvangssola» fra ridder Ivar Gjesling. Sigvat ble naturlig nok forfulgt, og under flukten skal han ha hoppet over juvet ved elva Sjoa med jenta i armene, og støtte sin egen våpenmann rett i fossen. Senere ble det forlik, og som skadebot måtte Sigvat gi fra seg nedre Heimdalsvatnet nord for Valdresflyi.

Dette er en forestilling om kjærlighet og skuffelse, om tvangsekteskap og bruderov, om fiskerett og eiendomsrett, og oppsettingen formidler en historisk hendelse gjennom tradisjonsuttrykk som dans (halling), musikk (folkemusikk inspirert) og teater i et moderne uttrykk – med barn og ungdom som viktige aktører.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?