Ridderdagene på Storedal

FORENINGEN RIDDERDAGENE får 50 000 kroner til utstyr til og aktiviteter på Ridderdagene

Ridderdagene på Storedal er en helg med ulike aktiviteter for barn og unge med nedsatt funksjonsevne. Gjennom helgen får deltagerne muligheter for blant annet friluftslivsopplevelser, sykkelritt og sosialt samvær. Det hele arrangeres på dugnad og inspirerer til videre frilufts- og aktivitetsopplevelser for deltagerne.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?