Rigget for fremtidens frivillighet

NORGES RØDE KORS får 2000000 kroner til investering i en digital plattform

“Kors på halsen” er Røde Kors sitt anonyme, nasjonale samtaletilbud til barn og unge opp til 18 år. Tjenesten får mer enn 15.000 henvendelser hvert år på telefon, chat eller epost og drives av frivillige. Nå får Røde Kors støtte for å utvikle en ny digital plattform, som gjør at det kan tilrettelegges for at de frivillige kan jobbe hjemmenfra uten at dette gå på bekostning av sikkerheten til de som henvender seg til Kors på halsen. Målet er å få flere til å jobbe som frivillige i “Kors på Halsen” slik at også målgruppens ønske om utvidet åpningstid kan imøtekommes på sikt.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?