Rim, regler og gamle sangleiker fra Buskerud

Buskerud Bygdekvinnelag bevilges 90.000 kroner til en bok om rim, regler og leiker fra Buskerud.

Buskerud Bygdekvinnelag har siden 2001 drevet et prosjekt med innsamling av sangleiker, rim, regler og leiker i hele Buskerud. Målet med arbeidet er å få utgi produktet i bokform med en DVD som viser hvordan noen av leikene skal leikes.

Til dette prosjektet har Sparebankstiftelsen bevilget kr 90.000.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?