Ringebu-Fåvang Turgruppe

Ringebu-Fåvang Turgruppe får 500.000 kroner til bru over Våla elv.

Ringebu-Fåvang tur og trimklubb er en aktiv klubb med fast turprogram og de har blant annet plassert postkasser med navneregistrering på 10 ulike topper innen Ringebu kommunes grenser. Her er det 9.000 personer som underskriver bøkene hvert år.

Tur og trimklubben har nå engasjert seg i prosjektet “Våla elv”. Midt gjennom landsbyen Ringebu renner elva Våla. Så langt har elva ligget godt gjemt og ubenyttet som naturressurs.

“Våla elv” er et samarbeidsprosjekt mellom lag og foreninger, grunneiere, private, kunstnere, lokal landskapsarkitekt, næringsliv, reiseliv, lokalpolitikere og offentlige instanser. I og med at elva deler sentrum i to er det ønskelig å realisere ei gangbru over elva med sammenhengende tursti både for fastboende og besøkende. Dette vil bli en trafikksikker bru for skolebarn som i dag har kun to trafikkfarlige alternativer.

Sparebankstiftelsen DNB bidrar med gavemidler til bru over elva.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?