Ringsaker Danseklubb

Ringsaker Danseklubb får 69.500 kroner til monsterpiano. Ringsaker Danseklubb mener at dans er et godt alternativ til annen idrett.

Dans gir god koordinasjon, bedrer hukommelsen, gir god trim og er en viktig sosial egenskap å ha. Alt arbeid er på frivillig basis og dugnad. Nå ønsker de å finne nye veier å trekke til seg flere medlemmer, spesielt barn og ungdom til klubben, og ønsker seg Monster Piano. Så langt de vet, finnes det ikke et slikt dansepiano i nærområdet, og dette ønsker de å gjøre noe med.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?