Ringsaker Idrettsforening v/skigruppa

Ringsaker Idrettsforening v/skigruppa får 300000 kroner til delfinansiering av løypemaskin. Skigruppa driver ukentlig trening og lysløyperenn for ca 90-100 barn og unge under 16 år fra flere skikretser, og drifter i tillegg et løypenett på ca 80 km i de samme skolekretsene. Pengegaven fra sparebankstiftelsen skal brukes til delfinansiering av ny løypemaskin slik at dugnad og velvilje kan brukes på barn og unge fremfor på reparasjon av eldre utstyr.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?