Ringve Museum – digitalt arkiv

Ringve Museum 500.000 kroner til sitt nye mediatek.

Ringve er Norges eneste spesialmuseum for musikk og musikkinstrumenter. Museets virksomhet er knyttet til lystgården Ringve med dens særpregede bygninger fra 1700-, 1800- og 1900-tallet. Lystgårdens gamle parkanlegg var utgangspunktet da Ringve botaniske hage NTNU ble etablert i 1973. Vel 100 000 besøker Ringve årlig.

Ringve er anerkjent for sin levende formidling av musikk, med omvisere som spiller på et utvalg av instrumentene. De to permanente utstillingene presenterer samlingene med klassiske og tradisjonelle vesterlandske musikkinstrumenter, samt ikke-europeiske instrumenter.

Museets arkiver består av en omfattende notesamling, håndskrifter, et billed- og lydarkiv, et gårdsarkiv og privatarkiver knyttet til norsk musikkliv.

I oktober 2012 feirer Ringve 60-årsjubileum som musikkmuseum. Samtidig innvies et nytt tilbygg (brutto areal ca 1200m2) med utstillingssal og mediatek, der gjenstander, dokument, lydopptak, lystgårds- og hagehistorie skal oppleves både i reell, interaktiv og digital drakt.

Til å gjøre arkivene digitalt tilgjengelig for publikum får Ringve Museum 500.000 kroner.

Ringve Museum har tidligere fått 100.000 kroner til etableringen av en ungdomsavdeling for musikk og musikkinstrumenter.

 

 

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?