Ris skoles venner

Ris skoles venner får 10.000 kroner til lys og lydutstyr.

Ris skoles venner er en venneforening som støtter opp under aktiviter ungdommer i nærmiljøet utfører på fritiden med basis i skolens lokaler.

Midlene fra Sparebankstiftelsen DNB skal bidra til oppgradering av en nedslitt scene.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?