Risør Akvarium

Risør Akvarium får 120.000 kroner til tilrettelegging av lokalene for å vise plankton og andre mikroorganismer, og samspillet mellom de forskjellige dyregruppene i havet.

Risør Akvarium har som vedteksfestet formål “ivareta og drive sjøakvarium med publikumsbesøk, informasjonsvirksomhet til skoler og institusjoner samt kunne være feltbase i marinbiologisk forskervirksomhet.”

I 2008 fikk Risør Akvarium 100.000 kroner til multimediaprosjektor og storskjerm.

Nå ønsker de å tilrettelegge arealer for å vise plankton og andre mikroorganismer, og samspillet mellom de forskjellige dyregruppene i havet.

De skal vise frem hva som skjer under brygga på storskjerm i auditoriet og la folk lytte til hvordan fisk lager lyd med svømmeblæra.

Risør Akvarium får 120.000 kroner til tilrettelegging av lokalene.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?