Ro- og padleled i Oslofjorden

Norges Padleforbund har fått støtte til å etablerer en sammenhengende ro- og padleled i Oslofjorden.

Foto: Thomas Pindard

Leden skal knytte lokale ro- og padleruter opp mot hovedleden, og til sammen utgjøre tre tusen kilometer padleruter.

Rutene vil bli gradert i fire nivåer, etter hvor krevende de er. Langs rutene skal det på utvalgte steder etableres rasteplasser og padlehuker, og mulighet for oppbevaring og utleie av kajakker. Det skal også utvikles en digital ruteplanlegger.

Målsettingen med prosjektet er å fremme nærfriluftsliv og aktivitet for nye brukere og for noe mer erfarne mosjonister i Oslofjorden. Gjennom tilrettelegging av trygge og kvalitetssikrede og ruter – knyttet tett opp mot bebyggelse der folk bor og oppholder seg – vil man legge til rette for flere aktive padlere.

Padleforbundet fikk tildelt 14,6 millioner kroner til prosjektet i 2019.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?