Roald Amundsens minnes venner

Roald Amundsens minnes venner får 1 million kroner til utvikling og etablering av opplevelsesløype.

Roald Engelbregt Gravning Amundsen ble født 16. juli 1872, på gården Tomta i tidligere Borge kommune. Det var her Roald Amundsen hentet sin fascinasjon for havet; på farens og onklenes skuter i Glomma – og hit han ofte vendte tilbake. Fødestedet drives i dag som museum, med guiding for turister og grupper.

Prosjektet vil ta i bruk kulturlandskapet som fødestedet er en del av og lage en opplevelsesløype for barn. Den vil baseres på utfordringer knyttet til skipsfart og polarferd. Eksempler på elementer i løypen kan være; heise seil, knyte skipsknuter, klatre opp i utkikkstønne, trekke slede, finne svar på spørsmål med mer. Løypen vil bli utviklet, og produsert, i samarbeid med Maritime Center på Isegran i Fredrikstad og faglig ekspertise fra Norsk Polarinstitutt i Tromsø. Løypen reises med dugnadstimer fra foreningene knyttet til Roald Amundsens Minne.

 

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?