Roald Amundsens samlinger

MIA – MUSEENE I AKERSHUS får 400000 kroner til fotogrammetri og digital formidling

Follo Museum, Museene i Akershus har tidligere fått en tildeling for å lage en nettportal, der informasjon om Amundsen skal samles. Gjenstandsmateriale fra ekspedisjonene; film, foto, kart, brev og selve hjemmet med alt av interiør skal dokumenteres, fotograferes, digitaliseres og gjøres tilgjengelig i 3D, slik at det kan levendegjøres og knyttes til nye former for opplevelser, aktiviteter og oppgaver rettet mot barn og unge.

Samlingene etter Amundsen er spredt på flere museer og hos ulike eiere. De fleste av disse er nå med i prosjektet og stiller sine samlinger til disposisjon for digitalisering. Med en ytterligere tildeling vil flere av gjenstandene 3D-fotograferes og også samlinger i privat eie blir gjort tilgjengelig digitalt.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?