Robåter til Norland

Porlarsirkelen Friluftsråd får 200.000 kroner til robåter.

Polarsirkelen Friluftsråd jobber blant annet med fysisk tilrettelegging for friluftsliv. En undersøkelse avholdt i 2007/2008 i samarbeid mellom Friluftsrådet og Høgskolen i Nesna blant 4 og 9. klassingene i 7 kommuner på Helgeland viser at svært få barn behersker ferdigheten å ro en robåt. Dette skal det nå gjøres tiltak for å bedre, idet robåter blir kjøpt slik at barn og unge kan lære dette.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?