Robust ungdom med Nærmere Best

NORGES IDRETTSHØGSKOLE får 3900000 kroner til “Nærmere best” – prosjektet

Tilskuddet går til å utvikle et undervisningsopplegg regi av senter for idrettskadeforskning på Norges Idrettshøgskole. Tiltaket har som mål å utvikle, teste og evaluere et undervisningsopplegg kalt “Nærmere Best”. Målet er å bidra til bedre helse, mindre skader/sykdom og økt robusthet hos elever ved idrettsungdomsskoler og toppidrettskoler. “Nærmere Best” består av 10 undervisningsmoduler som er aktuell både på ungdomsskole og videregående skole. Hovedtema i modulene for ungdomsskolen er skadeforebyggende og prestasjonsfremmende trening, vekst og utvikling, obs-perioder med særlig vekt på overgangsperioder samt ernæring. Modulene for videregående skole omhandler prestasjonstrening, belastningsstyring, totalbelastning, restitusjon, idrettsernæring og mental helse.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?