Røde Kors RØFF, Krødsherad

Røde Kors RØFF, Krødsherad får 50000 kroner til lavvo og telt. Røde Kors Friluftsliv og Førstehjelp (RØFF) er Røde Kors tilbud innen friluftsliv, førstehjelp og redning til ungdom 13 – 17 år. RØFF i Krødsherad ble etablert våren 2014. Aktivitetene skal være gratis for deltakerne og for gjennomføring av aktivitetene kreves tur- og friluftslivsutstyr.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?