Røde Kors Ungdom – Nedre Eiker

Røde Kors Ungdom – Nedre Eiker får 100000 kroner til kanoer og friluftsutstyr. De tar med seg ungdom ut i naturen og sørger for opplæring i førstehjelp og friluftsliv. Til dette trenger de utstyr som de kan låne ut til medlemmene.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?