Rokke bygdelag – restaurering av skolestue

Rokke bygdelag får 500.000 kroner til restaurering av en skolestue oppført i 1876.

Rokke bygdelag ivaretar gammel bygdekultur i Halden-området. De evner å forene dette med nytte og bruksverdi for bygdas og Haldens befolkning på bredt grunnlag.

Som eier av bygdas tidligere “Storskolen” ønsker de å sette skolebygningen i forskriftsmessig stand og å ta vare på de kulturhistoriske verdier som skolen representerer for bygda. Den den opprinnelige, gamle skolestua skal beholdes mest mulig intakt for bruk til kulturelle aktiviteter.

Skolebygningen er oppført i 1876 og står i dag slik den gjorde i 1970 da undervisningen ble nedlagt.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?