Romerike folkehøgskole

Romerike Folkehøgskole får 350.000 kroner til sceneteknisk oppgradering av skolens hovedscene.

Romerike Folkehøgskoles virksomhet er rettet inn mot musikk og teater. Skolens største teaterscene er Teaterlåven fra 1975. Scenen trenger nå en skikkelig sceneteknisk oppgradering, ikke minst i forhold til sikkerhet. Prosjektet er en nødvendig sceneteknisk oppgradering i et gammelt bygg fra 1975, hvor bl.a. krav til sikkerhet var helt anderledes enn i dag.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?