Romeriksspillene fra Blaker Skanse

Romeriksspillene fra Blaker Skanse får 300000 kroner til tribuner. Blaker skanse er en viktig del av Sørums historie og skansespillet er blitt en fast tradisjon. Prosjektene på skansen drives fram av en organisasjon av frivillige, med lønnet prosjektleder. Oppsetningen i 2013 hadde en frivillig stab på over 100 personer pluss 130 på scenen. Å leie tribuner er en av spillets største utgiftsposter. Sparebankstiftelsen DNB bidrar til at de kan kjøpe sin egen.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?