Rønningen skole

Rønningen skole får 100.000 kroner til aktivitetsutstyr og oppbevaringsbod.

Skolen er en naturlig leke- og møteplass for nærmiljøet, og de ønsker å tilby et bredt spekter av aktivitetsmuligheter og benker slik at folk i alle aldre tar veien innom. De har gjennom noen år satset på å utvikle skolens uteområde, og med støtte fra bl.a. Sparebankstiftelsen DNB har de allerede etablert utesjakkspill, tribune rett ved skolens ballbinge og et utebordtennisbord. Dette har vært viktige tiltak for nærmiljøet på denne delen av Borgen. Utesjakkspillet ligger ved ballbingen og blir mye brukt, men brikkene er ikke tilgjengelige etter skolen stenger kl 17.00. Det samme gjelder for utebordtennisbordet. Nå kan de kjøpe inn enda mer aktivitetsutstyr og gjøre det tilgjengelig i en bod med kodelås, slik at utstyret kan tas i bruk også på kveldstid.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?