Rønningen skole, Asker

Rønningen skole får 77.000 kroner til bålplass, gapahuk og hinderløype.

Rønningen skole i Asker og SFO bruker nærmiljøet i Vardåsen som arena for læring, lek og fysisk utfoldelse. De er Turskole i regi av DNT Oslo og omegn og Asker Turlag. De benytter naturområdene i Vardåsen til aktiviteter som orientering og ski. I tillegg til kroppsøvingsfaget knyttes mål for fagene matematikk, naturfag, samfunnsfag, kunst og håndverk også til uteskolen. SFO bruker også dette området i sine aktiviteter.

Sparebankstiftelsen DNB gir gavemidler til tilrettelegging av en permanent uteplass med bålplass og gapahuk og hinderløype. Området er åpent for alle.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?