Rørklokker til skolekorpset

FREDHEIM SKOLEKORPS fikk 98 500 kroner til rørklokker i 2024

Fredheim skolekorps er et korps med ren brassbesetning og består for tiden av ca 50 musikanter i alderen 6 til 19 år. Korpset er delt inn i hovedkorps, mellomkorps og aspirantkorps. Skolekorpset har på grunn av medlemsvekst i slagverksgruppen behov for nye rørklokker.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?