Rostockgata Skulpturpark 2019

KUNSTHALL OSLO AS får 540000 kroner til faste installasjoner og utstyr

Kunsthall Oslo er et ikke-kommersielt visningssted i Bjørvika som viser norsk og internasjonal samtidskunst, med over 10 000 besøkende årlig. De er opptatt av å nå et bredt publikum, jobbe tverrfaglig og ha en høy internasjonal profil forankret i en lokal kontekst. Nå ønsker de å stenge Rostockgata for biltrafikk, legge ned gress og lage skulpturpark med barn og unge som hovedmålgruppe. En eller flere av skulpturene er planlagt utviklet i samarbeid med elever ved Oslo Musikk- og Kulturskole, og etter prosjektets levetid skal skulpturene resirkuleres og leve videre på nye steder. Dette skal bringe fram barn og unge fra nærmiljøet og bidra til at de tar eierskap til denne nye bydelen i Gamle Oslo.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?