Rugby i Lillestrøm

Lillestrøm Rugby League Klubb får 60.000 kroner til idrettsutstyr.

Klubben er Norges eldste Rugby League klubb, basert i Lillestrøm, men har medlemmer fra mange deler av Akershus. Deres hovedfokus er å gi unge mennesker flere muligheter innen idrett og tilby dem et godt og multikulturelt miljø. Over de siste to årene har klubben introdusert Rugby League til elever og ungdommer i Akershus-området. Dette skjer i kroppsøvingstimene på skolene. Elevene får en introduksjon til Rugby League og lærer hvordan man løper, sentrer, takler og så videre. De får tilbud om å fortsette med Rugby League og blir invitert først til en ungdomstrening, og senere til trening med Lillestrøm Lions hovedlag. Til dette trengs mer utstyr.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?