Rullende aktivitetspark

NES SKI får 500.000 kroner til rulleskiløype.

Nes skianlegg er et samlingspunkt hvor det foregår store og små skirenn og som er utgangspunkt for løyper og stier innover i bygda. Det er aktivitet i anlegget både sommer og vinter, og på området er det også en gapahuk som flittig benyttes av barnefamilier og andre.

Nå har Nes ski og Nes sykkelklubb gått sammen om et prosjekt som går på å etablere en aktivitetspark for ski og sykkel. Ved å utvide dagens rulleskiløype med en kilometer vil dette bli et område hvor man kan gå på rulleski, sykle og ellers også trene på treningsapparater som blir satt opp. Målet er å oppmuntre til og legge til rette for aktiv lek, friluftsliv og trening for hele familien.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?